x

Har du meldt deg på vårt nyhetsbrev?

Meld deg på nyhetsbrevet og få tilsendt siste nytt om produkter, marked og ellers relevant info fra oss!

Fyll inn informasjon om deg under, så er du med!

SØK
Søk
Eng No
Framsiden
+Produkter
+Kunde / Service

Service- / vilkår


Produktkatalog

I produktkatalogen finner du alle våre produkter og dokumentasjon for disse.

+Om / Kontakt

Kontakt

Epost

Ordrer: bestilling@ctmlyng.no
Tilbud: marked@ctmlyng.no
Service: service@ctmlyng.no
Annet: mail@ctmlyng.no

Telefon

Sentralbord 74 85 55 10
Avd. Klæbu 72 83 16 11

Faks

74 85 55 49

Om oss

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg, kjent under merkevarene Mkomfy®, VERN, Microsafe®
og Centrol®.

Lukk
Hjem » Kjøpsvilkår

Kjøps- og leveringsbetingelser

Ved levering fra CTM Lyng AS gjelder alminnelige leveringsbetingelser NL92 og generelle betingelser nedenfor.

Generelle betingelser

Priser

Priser er oppgitt i norske kroner eks. mva.

Reklamasjon, service- og reparasjonssaker

Vennligst benytt vårt retursystem her »

I en overgangsfase kan du også benytte et returskjema. Last ned returskjema

Transportskader

Er varen skadet ved ankomsten skal mottakeren omgående melde dette til transportøren. Er varen forsikret skal melding skje til mottakerens forsikringsselskap. Øvrige reklamasjoner skal meldes omgående til oss.

Returer/Avbestillinger

Returer og/eller avbestillinger kan innrømmes i spesielle tilfeller etter skriftlig avtale med CTM Lyng AS. Vi forbeholder oss imidlertid rett, men ikke plikt til å debitere eventuelle merkostnader eller uteblitt handelsfortjeneste.

Force majeure

Leveringsforsinkelse på grunn av hendelser utenfor vår kontroll fritar oss fra all erstatningsskyldighet. Vi kan derfor ikke være ansvarlig for kjøperens eventuelle avtaler med tredje part i spørsmål om erstatningskrav pga. forsinket eller feilaktig levering, fabrikasjonsfeil m.m. hvis vi ikke har truffet spesiell avtale om dette.

Betalingsvilkår

Generelle betalingsvilkår er netto pr. 15 dager. Ved forsinket innbetaling debiteres morarente i henhold til renteloven.