Kontaktpersoner – Logistikk og innkjøp

BW__53A7171

Michael Sandvold

KAM Logistikk & Service

Eva-Karin M. Leonhardsen

Logistikk og ordremottak

Inger Buaune Fjeldvær

Logistikkansvarlig Lager

BW__53A7279

Gerd Anita Lerstad

Logistikkansvarlig ferdigvarer