Har du kontroll på hytta?

Hvordan få sikkerheten og komforten du ønsker på hytta?

Med enkle trygghets- og sikkerhetsprodukter kan du få kontroll på at en liten skade eller uhell ikke utvikler seg til en stor skade.

De største kostnadene og ødeleggelsene i en husstand er idag brann og vannskader. Smarte produkter som du bør investere i er Vannstopp, komfyrvakt og brannvarsling,de kan gi deg store besparelser og ikke minst en trygghet hvis det skjer uhell.

Frostsikring

Går du og er redd for at vannet skal fryse på hytta?

Med en moderne termostat har du kontroll på at det ikke blir kaldere enn du ønsker på hytta, hvis du velger en termostat med frostsikring er du sikret på at vannet ikke fryser.

Styr varmen

Drømmer du om å komme til god og varm hytte, og få en behagelig start på hytteturen?

Dette løser du lett ved trådløs styring, sett ønsket temperatur og kom fram til en ferdigvarmet hytte. Du kan i tillegg til komfort, få full kontroll på strømforbruket, om det har vært lekkasje etc når du er på hytta og når du er hjemme.


Marit Bjørgen valgte CTM Lyng på hytta

Da Marit Bjørgen skulle bygge seg hytte på hjemplassen, kunne hun velge blant alt som finnes av produkter og løsninger i markedet. Valget falt på mTouch Home, fra det Trønderske selskapet CTM Lyng AS. Kriteriene som var satt av Bjørgen var; enkelt å bruke, driftsikkert, enkelt å utvide senere, pent design og så kortreist som mulig. Gaula Elektro, som var elektriker i prosjektet, konkluderte raskt med at mTouch Home var det eneste systemet som fylte alle kriteriene.

mTouch Home gir brukeren full kontroll innenfor komfort, strømsparing, sikkerhet og trygghet. Alle produktene «snakker» sammen og kan enkelt styres via sparebrytere, med funksjoner som Hjemme, Ute og Borte, Natt og Dag, eller app hvis man ønsker det, slik Marit Bjørgen ønsket.

Hvis du ikke ønsker å gjøre hele huset «smart» med en gang kan du begynne i det små, med feks lys og varme. mTouch Home er bygget opp slik at man enkelt kan legge til eller fjerne produkter og funksjoner når som helst, eksempelvis når behov eller livs-situasjonen endrer seg.

På hytta til Marit er det valgt sort farge på produktene. mTouch Home produktene kommer i 5 forskjellige farger og overflater. Noe som gir mulighet for optimal tilpasning til de ulike hjem.

Gjør som Marit Bjørgen når du skal bygge nytt eller rehabilitere – velg det Norske kvalitetsproduktet mTouch Home, der brukervennlighet, kvalitet og driftssikkerhet er satt i høysetet.

mTouch Home er montert av Gaula Elektro As

Det er viktig å bruke flinke fagfolk!


Få et tryggere hjem

Med enkle grep kan du glemme konsekvensene av å glemme!

Det første rommet du bør ta tak i er kjøkkenet. Det er det rommet i boligen hvor det er størst sannsynlighet for at det starter en brann. Dette er ofte grunnet menneskelige feil eller glemsomhet, noe som enkelt kan forhindres med sikkerhetsprodukter som komfyrvakt, strømkutt og nedtellingsur.

Komfyrvakt overvåker komfyren og slår den av hvis den forlates i lengre tid eller om overtemperatur oppstår. Komfyrvakten reduserer faren for tørrkoking og eventuell påfølgende brannutvikling. Dette er et påbudt sikkerhetsprodukt på nye kjøkken og ved rehabilitering. men det er fortsatt overraskende mange som ikke har fått installert en komfyrvakt.

Mens komfyrvakten overvåker platetoppen , har strømkutt den funksjonen at den slår av stekeovnen automatisk når røykvarsleren piper. Strømkutt reduserer røykskade og sjansen for utvikling til brann, og er spesielt egnet til stekeovn, ladere og andre elektriske hvite/brunevarer. Ønsker du derimot et produkt som slår av strømmen etter en hvis tid ,er nedtellingsuret noe for deg- den er perfekt til kaffetraktere etc.

Et annet stort og kostbart problem i boliger er Vannlekkasje og det oppdages oftest ikke før det er for sent. Ved å skaffe seg en maskinstopp styrer man vannet, slik at lekkasje forhindres eller oppdages før stor skade skjer.

Passer perfekt for oppvask-/vaskemaskin, kjøleskap med vanndispenser etc.

Med disse enkle men viktige produktene får du ett mye tryggere hjem for deg og dine og du kan trygt glemme konsekvensene av å glemme.


Det brannfarlige kjøkkenet

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap startet nesten 60 prosent av alle boligbranner i 2017 på kjøkkenet. For blokkleiligheter er tallet enda høyere – drøyt 75 prosent. Selv om de færreste opplever brann, forteller det oss likevel at kjøkkenet er et rom som krever litt ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannforebygging.

Les hele saken her


Det viktigste man må ha på kjøkkenet

De siste årene har mange boligeiere blitt kjent med en liten duppedings til kjøkkenet, som verken er en smarthøyttaler eller kan hjelpe deg å lage middagen raskere. Det vi snakker om er en liten boks som skal gjøre hverdagen tryggere – nemlig komfyrvakten.

Den har en enkel, men viktig oppgave: å holde kontroll på kokeplatene slik at det ikke oppstår brannfarlige situasjoner. Den overvåker temperaturen over koketoppen og reagerer dersom den blir så høy at det kan være brannfarlig eller stiger fort på kort tid.

Les hele saken her


Elektroteknisk livsløpsstandard

La oss gjøre alle nye boliger moderne – også teknisk

Hva betyr begrepet elektroteknisk livsløpsstandard?

Begrepet «livsløpsstandard» brukes ifm bygging av boliger og handler i hovedsak om å, gjennom å definere størrelser på rom, sikre at alle nødvendige funksjoner er på samme plan, sikre at dørstokker, trapper mv i boligen, ikke er til hinder for at man skal kunne bo i boligen ved endret livssituasjon. Videre er det et viktig poeng at de aller fleste kan kjøpe boligen og bo trygt og godt i denne.

Definisjon:

De viktigste kravene til boliger med livsløpsstandard er:

  • Trinnfri atkomst til boligens inngangsplan
  • Stue, kjøkken, ett soverom, bad (med mulighet for klesvask) og privat uteplass skal være på inngangsplanet, uten trinn eller trapper imellom
  • I disse rommene skal det være mulig å snu en rullestol (fri golvplass mellom møbler, vegger o.l., minst en sirkel med diameter 1,5 m)
  • Dører mellom rommene må ha maks 20 mm høye terskler og minst 80 cm fri åpning (90 cm karmbredde). Døra må også ha litt fri plass til siden for låskarmen.

Universell utforming
Universell utforming innebærer at boligen med omgivelser er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig og uansett funksjonsevne, uten individuelle tilpasninger eller spesielle utforminger.

For at man skal kunne kalle en bolig universelt utformet, må den:

  • Tilfredsstille kravene til livsløpsstandard.
  • Ha overdekket atkomst fra biloppstillingsplassen til inngangsdøra.
  • Ha heis til alle boliger som ikke er på inngangsplanet.
  • Ha gode kontraster på golv, vegger, dører og innredninger.
  • Ha allergiriktige overflater.

Krav om løsninger som sikrer at man, uansett hva som skjer i livet, kan bo i sin bolig og betjene denne teknisk, finnes ikke. Elektroteknisk livsløpsstandard betyr derfor at man, uten store kostnader til teknisk oppgradering den dagen man har andre behov enn i dag, eller som følge av endret livssituasjon, fysiske begrensninger som inntreffer eller om man som følge av sykdom blir en «fare for seg selv og/eller andre», som følge av glemsomhet (demens), kan fortsette å bo i boligen, fordi man valgte de riktige løsningene når boligen ble bygget.

Hva er målet?

Flest mulig må kunne bo trygt og godt, lengst mulig i sin egen bolig, uten tekniske bruksbegrensninger og krevende og/eller dyre oppgraderinger ved endret behov.

Hva må man ha og hva brukes i dag?

I en bolig, uansett standard, må man i dag ha følgende tekniske funksjoner, for å betjene nødvendige og/eller lovpålagte funksjoner: Styring av lys, styring av oppvarming, styring av diverse stikkontakter, komfyrvakt, vannstopp og ventilasjon

Standard i dag

De aller fleste boliger som bygges i dag, har «billigste løsning» med ordinære brytere, termostater og ratt-dimmere, for styring av lys, stikk og varme. Videre leveres ofte komfyrvakter, vannstopp og ventilasjon, med proprietære løsninger, som ikke «snakker et forståelig språk» eller kommuniserer noe som kan brukes av en evt. systemleverandør.

Hva må man gjøre?

Hvis man skal kunne oppgradere eller tilpasse den tekniske installasjonen ved ulike behov, uten store investeringer i rehabilitering og/eller utbytting av alle installasjonsprodukter til et dyrt system, må man sørge for at utstyr som kan snakke sammen og kommunisere nødvendig informasjon, eller svært enkelt skal kunne oppgraderes for det samme, brukes fra starten av i nye boliger.

Den eneste måten å sikre dette på, slik at overgangen fra standard til behovstilpasset installasjon blir enkel og rimelig, er å regulere dette i lov eller forskrift.

Ting forandrer seg!

I dag I morgen
Riktig belysning God komfort og design Nødvendig for å kunne se og navigere seg rundt i boligen
Riktig temperatur God komfort og økonomi Avgjørende for helsen og indikator på den boendes tilstand
Komfyrvakt Vern mot brann ved matlaging Kan ikke lage mat uten…
Vannstopp Vern mot vannskader Kan ikke bruke vann uten…
Ventilasjon Godt inneklima – god komfort Avgjørende for helsen

Tidligere kjekt å ha – nå nødvendig for å kunne bo hjemme lenger

 

Positive effekter

Effekten av dette blir også en generell modernisering av standard installasjon i boliger og leiligheter, hvor man sikrer at behovet for generell styring, regulering og kommunikasjon dekkes, for å nå målet om mer energieffektive boliger. Behovet for god og brukervennlig styring og regulering, blir enda større etter hvert som boligene blir tettere, så for å oppnå målet om god bo-komfort må man ha god regulering.

Den dagen man av ulike årsaker må oppgradere installasjonen til nye behov, blir egentlig det, med elektroteknisk livsløpsstandard på plass, en formalitet, hvor man enkelt redefinerer funksjonen fra komfort til nødvendig styring og evt tar i bruk kommunikasjonen ut, til andre formål enn før.

Fra det enkle og rimelige – til det enkle og komplette

Fullt mulig med tilgjengelig teknologi, uten arbeids- og kostnadskrevende oppgraderinger og/eller rehabilitering, den dagen behovet melder seg.

Løsningene finnes – still krav om at det SKAL brukes!

Innfør elektroteknisk livsløpsstandard, slik at boliger som bygges nå, blir moderne på alle måter, også teknisk! Trygghet, sikkerhet, komfort og forutsigbar økonomi er målet, hvis man skal kunne bo i sin bolig i alle livets faser. Med elektroteknisk livsløpsstandard som krav, nås målet.