Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap startet nesten 60 prosent av alle boligbranner i 2017 på kjøkkenet. For blokkleiligheter er tallet enda høyere – drøyt 75 prosent. Selv om de færreste opplever brann, forteller det oss likevel at kjøkkenet er et rom som krever litt ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannforebygging.

Les hele saken her