Elektroteknisk livsløpsstandard

La oss gjøre alle nye boliger moderne – også teknisk

Hva betyr begrepet elektroteknisk livsløpsstandard?

Begrepet «livsløpsstandard» brukes ifm bygging av boliger og handler i hovedsak om å, gjennom å definere størrelser på rom, sikre at alle nødvendige funksjoner er på samme plan, sikre at dørstokker, trapper mv i boligen, ikke er til hinder for at man skal kunne bo i boligen ved endret livssituasjon. Videre er det et viktig poeng at de aller fleste kan kjøpe boligen og bo trygt og godt i denne.

Definisjon:

De viktigste kravene til boliger med livsløpsstandard er:

  • Trinnfri atkomst til boligens inngangsplan
  • Stue, kjøkken, ett soverom, bad (med mulighet for klesvask) og privat uteplass skal være på inngangsplanet, uten trinn eller trapper imellom
  • I disse rommene skal det være mulig å snu en rullestol (fri golvplass mellom møbler, vegger o.l., minst en sirkel med diameter 1,5 m)
  • Dører mellom rommene må ha maks 20 mm høye terskler og minst 80 cm fri åpning (90 cm karmbredde). Døra må også ha litt fri plass til siden for låskarmen.

Universell utforming
Universell utforming innebærer at boligen med omgivelser er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig og uansett funksjonsevne, uten individuelle tilpasninger eller spesielle utforminger.

For at man skal kunne kalle en bolig universelt utformet, må den:

  • Tilfredsstille kravene til livsløpsstandard.
  • Ha overdekket atkomst fra biloppstillingsplassen til inngangsdøra.
  • Ha heis til alle boliger som ikke er på inngangsplanet.
  • Ha gode kontraster på golv, vegger, dører og innredninger.
  • Ha allergiriktige overflater.

Krav om løsninger som sikrer at man, uansett hva som skjer i livet, kan bo i sin bolig og betjene denne teknisk, finnes ikke. Elektroteknisk livsløpsstandard betyr derfor at man, uten store kostnader til teknisk oppgradering den dagen man har andre behov enn i dag, eller som følge av endret livssituasjon, fysiske begrensninger som inntreffer eller om man som følge av sykdom blir en «fare for seg selv og/eller andre», som følge av glemsomhet (demens), kan fortsette å bo i boligen, fordi man valgte de riktige løsningene når boligen ble bygget.

Hva er målet?

Flest mulig må kunne bo trygt og godt, lengst mulig i sin egen bolig, uten tekniske bruksbegrensninger og krevende og/eller dyre oppgraderinger ved endret behov.

Hva må man ha og hva brukes i dag?

I en bolig, uansett standard, må man i dag ha følgende tekniske funksjoner, for å betjene nødvendige og/eller lovpålagte funksjoner: Styring av lys, styring av oppvarming, styring av diverse stikkontakter, komfyrvakt, vannstopp og ventilasjon

Standard i dag

De aller fleste boliger som bygges i dag, har «billigste løsning» med ordinære brytere, termostater og ratt-dimmere, for styring av lys, stikk og varme. Videre leveres ofte komfyrvakter, vannstopp og ventilasjon, med proprietære løsninger, som ikke «snakker et forståelig språk» eller kommuniserer noe som kan brukes av en evt. systemleverandør.

Hva må man gjøre?

Hvis man skal kunne oppgradere eller tilpasse den tekniske installasjonen ved ulike behov, uten store investeringer i rehabilitering og/eller utbytting av alle installasjonsprodukter til et dyrt system, må man sørge for at utstyr som kan snakke sammen og kommunisere nødvendig informasjon, eller svært enkelt skal kunne oppgraderes for det samme, brukes fra starten av i nye boliger.

Den eneste måten å sikre dette på, slik at overgangen fra standard til behovstilpasset installasjon blir enkel og rimelig, er å regulere dette i lov eller forskrift.

Ting forandrer seg!

I dag I morgen
Riktig belysning God komfort og design Nødvendig for å kunne se og navigere seg rundt i boligen
Riktig temperatur God komfort og økonomi Avgjørende for helsen og indikator på den boendes tilstand
Komfyrvakt Vern mot brann ved matlaging Kan ikke lage mat uten…
Vannstopp Vern mot vannskader Kan ikke bruke vann uten…
Ventilasjon Godt inneklima – god komfort Avgjørende for helsen

Tidligere kjekt å ha – nå nødvendig for å kunne bo hjemme lenger

 

Positive effekter

Effekten av dette blir også en generell modernisering av standard installasjon i boliger og leiligheter, hvor man sikrer at behovet for generell styring, regulering og kommunikasjon dekkes, for å nå målet om mer energieffektive boliger. Behovet for god og brukervennlig styring og regulering, blir enda større etter hvert som boligene blir tettere, så for å oppnå målet om god bo-komfort må man ha god regulering.

Den dagen man av ulike årsaker må oppgradere installasjonen til nye behov, blir egentlig det, med elektroteknisk livsløpsstandard på plass, en formalitet, hvor man enkelt redefinerer funksjonen fra komfort til nødvendig styring og evt tar i bruk kommunikasjonen ut, til andre formål enn før.

Fra det enkle og rimelige – til det enkle og komplette

Fullt mulig med tilgjengelig teknologi, uten arbeids- og kostnadskrevende oppgraderinger og/eller rehabilitering, den dagen behovet melder seg.

Løsningene finnes – still krav om at det SKAL brukes!

Innfør elektroteknisk livsløpsstandard, slik at boliger som bygges nå, blir moderne på alle måter, også teknisk! Trygghet, sikkerhet, komfort og forutsigbar økonomi er målet, hvis man skal kunne bo i sin bolig i alle livets faser. Med elektroteknisk livsløpsstandard som krav, nås målet.