mReg 1-polt PH Universal

Regulator, 16A/3600VA 1P

El.nr.: 5401435

Mreg viser %-vis på-tid i digitalt display. På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.

Samme kvalitet, men enklere i bruk!

Tekniske data

Reg.effekt: 1-99 %
Spenning: 230VAC + 10/-20 %  Maks belastn.: 3600VA 1P Sikringsstr.: 16A
Gangres.: Backup ca. 2 t.
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center