mTemp 1-polt PH Universal

Prisgunstig prosjekttermostat, 16A/3600VA 1P

El.nr.: 5401441

MTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur.
Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.

Den perfekte prosjekttermostaten. Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

Tekniske data

Spenning: 230VAC + 10/-20 % Maks belastning: 3600VA 1P Sikringsstr.: 16A
Temp.effekt: 5-40°C
Gangres.: Backup ca. 2 t.
Gulvføler: Egen klemme
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad:20

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center