Wattmeter, Aluminium

Wattmeter komplett med optisk føler

El.nr.: 1418292

Wattmeteret gir full oversikt over forbruket, med mulighet for å
sammenligne
f.eks. «dette kvartal» med «forrige kvartal».

MICROSAFE® Wattmeter er ment å
gjøre deg som strømkunde mer bevisst på ditt strømforbruk. Selv om du
ikke kan
benytte dette produktet til avregning av forbruket opp mot
nettleverandør, gir
Wattmeteret deg en god indikasjon på hvilket forbruk du til enhver tid
har, i din bolig
eller ditt bygg.

– Unik design.
– Display som viser
faktisk
forbruk av energi i boligen (nåverdi).

Knappstyring:
– Viser gjennomsnittlig forbruk
siste time, i kW.
– Viser historisk forbruk, pr time siste
døgn, i kW.
– Viser historisk forbruk, pr time siste uke,
i

kW.
– Viser historisk forbruk,
pr
time
 siste kvartal, i kW.

– Viser maxforbruk i løpet av én time,
ved fast trykk i ønsket «periodesnitt»,
som gir
god indikasjon på nettleie (næringstariff)
.

Loggeenheten (kalt Wattlogg) kan lese av målerpuls ved hjelp av optisk
avlesning av blink eller direkte mot s0-utgang fra energimåleren.
Beregnet gjennomsnittlig effektforbruk hver time, døgn, uke, og kvartal
overføres via RS 485 standarden til et MICROSAFE® Wattmeter.

Faktisk gjennomsnittlig effektforbruk hver time, døgn, uke, og kvartal vises i digitalt display ved betjening av knapp.

Teknisk
Fysiske mål: 84 x 84 mm
Spenning: Wattlogg 230V
Utgang: Kan tilkobles PC
Inngang: S0, LDR og Trafo m/S0-puls.
Display: Oppgir kW
Måledata: Time, Døgn, Uke og Kvartal.
Loggeenhet: Skapmontert WattLogg (2 moduler).

Dette produktet forutsetter energimåler med innebygd s0-standard.

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center