Wattmeter, RS16

Wattmeter komplett med optisk føler

El.nr.: 1418294

MICROSAFE® Wattmeter gir full oversikt over strømforbruket du har til enhver tid i din bolig eller ditt bygg, med mulighet for å sammenligne f.eks. «dette kvartal» med «forrige kvartal». 
Display viser faktisk forbruk av energi i boligen (nåverdi).

Loggeenheten kan lese av målerpuls ved hjelp av optisk avlesning av blink eller direkte mot s0-utgang fra energimåleren.
Beregnet gjennomsnittlig effektforbruk hver time, døgn, uke, og kvartal overføres via RS 485 standarden til et MICROSAFE® Wattmeter.

- Viser gjennomsnittlig forbruk siste time, i kW.
- Viser historisk forbruk, pr time siste døgn, i kW.
- Viser historisk forbruk, pr time siste uke, i kW.
- Viser historisk forbruk, pr time siste kvartal, i kW.

- Viser maxforbruk i løpet av én time, ved fast trykk i ønsket "periodesnitt", som gir god indikasjon på nettleie (næringstariff).

Tekniske data

Fysiske mål: Tilpasset RS16-standarden
Spenning: Wattlogg 230V
Utgang: Kan tilkobles PC
Inngang: S0, LDR og Trafo m/S0-puls.
Display: Oppgir kW
Måledata: Time, Døgn, Uke og Kvartal.
Loggeenhet: Skapmontert WattLogg (2 moduler).
Kan ikke benyttes til avregning av forbruket opp mot nettleverandør
Det forutsettes energimåler med innebygd s0-standard.

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center