CTRNS/RS16

Termostat/Regulator med nattsenk, 24VAC, RS16

El.nr.: 1418271

CTRNS er en 24V termostat/ regulator med nattsenkingsfunksjon, ideell for vannbåren varme. Innbygd teknologi som direkte kan drive ventiler, shunter eller triac/ tyristor. Sammen med Centrol effektreléer, kan termostaten styre ovner og varmekabel. 
CENTROL-termostater er ideelle ifm. varmestyringssystem. Termostatene har egne innganger for temperatursenking, frostsikring og komforttemperatur fra impulsbryter (Centrol-panel), SD-anlegg, GSM etc.

Termostaten viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres med betjeningsknapper opp og ned. Produktet har nattsenkingsfunksjon (ENØK), tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (5° C) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.

Tekniske data

Fysiske mål: Tilpasset RS 16-standard
Temp.effekt: 4-40° C / 1-99 %
Spenning: 24VAC
Strømtrekk: 20 mA
Maks belastn.: 400 mA AC
Frostsikring: Ved 5°C
Monteringsdybde: 24 mm

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center