Din kunde kan allerede være kvalifisert for Enovastøtte!

Har du installert en løsning for smart strømstyring i løpet av de siste 20 månedene? Ja, da kan kunden din få inntil 10.000 kroner i støtte.

Det eneste man trenger å gjøre er å registrere tiltaket på Enova sine nettsider, og legge ved faktura fra elektriker. Dersom søknaden innfrir Enova sine kriterier, får man utbetalt 35% av dokumentert kostnad (inkl. mva) inntil 10.000 kroner.

Dette systemet kan gi støtte

mTouch Home er en av de beste løsningene for smart strømstyring, som nå kvalifiserer til støtte fra Enova. Med en energikontroller koblet til HAN-porten, og en HUB som til enhver tid henter strømprisene, hjelper løsningen å balansere strømforbruket gjennom døgnet. På den måten unngår man å bruke mer strøm til oppvarming enn nødvendig.

For at mTouch Home skal kvalifisere for Enovastøtte, må den inkludere HUB, Energikontroller og to flyttbare laster, for eksempel styring av en termostat, og et relé som styrer varmtvannsberederen. Her er oversikt over eksempelprodukter som inkluderes i et slikt system:

Er du usikker på om løsningen kvalifiserer til Enovastøtte – send oss en e-post til marked@ctmlyng.no.

 

Eksempel på løsningene som kan gi inntil 10.000 kroner i støtte:

STRØMSTYRING: mTouch Energy Controller, Sikom Living App, mTouch HUB, mTouch One-R

 

Dette er kriteriene for Enovastøtte

Før man registrerer tiltaket og søker om støtte, kan det være greit å sjekke følgende kriterier:

  • Tiltaket må være ferdigstilt.
  • All fakturadokumentasjon, inkludert utstyr, material- og arbeidskostnader, må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.
  • Arbeidet skal være utført av fagfolk.
  • Løsningen må kunne styre minimum 2 laster, for eksempel: termostater, relé til varmtvannsbereder, eller styring av elbil lader (Easee).

Les mer, registrer tiltak og se alle kriteriene for Enovastøtte her >>

 

DEL med dine kunder!

For at dine kunder som har fått installert en løsning for smart strømstyring skal motiveres til å søke om støtte, har vi laget en enkel nettside som du kan dele med dem.

https://www.support.ctmlyng.no/enovastotte


Utfordrende komponentsituasjon

Verden opplever for tiden både økte råvarepriser, logistikkutfordringer og komponentmangel. Dette påvirker også CTM Lyng sin leveringsevne, både direkte og indirekte.

Etter lengre tids logistikkutfordringer og komponentmangel over hele verden, har situasjonen de siste månedene kraftig forverret seg.

Dette har blant annet ført til noe begrenset tilgang på kritiske komponenter til flere av våre produkter. Vi har brukt betydelige ressurser på å redesigne oss bort fra situasjonen, men etter en viss tid begrenser mulighetene seg.

- Vi opplever økte ledetider og vanskelig tilgang på mange komponenter. Dette kan på kort sikt medføre forsinkelser på leveranser av enkelte produkter, sier administrerende direktør i CTM Lyng, Terje Lillemo.

På bakgrunn av dette, ser vi oss nødt til å gjøre noen nødvendige prioriteringer, som blant annet vil medføre at planlagt utrulling av nye produkter, deriblant mTouch Home OP, blir noe utsatt. Vi vil, når bildet blir klarer for oss, sende ut ny, oppdatert og forhåpentligvis mer positiv informasjon. Terje Lillemo understreker likevel at selskapet har god tilpasningsevne og at vi, som alltid, gjør alt for å sikre stabile leveranser til kundene.

- Vi følger situasjonen tett og iverksetter tiltak kontinuerlig. Vi ser, i tillegg til redesign, på bruk av alternative leverandører, som vil styrke vår leveringsevne ytterligere i tiden framover.

Terje Lillemo oppfordrer dessuten alle som har et prosjekt eller anlegg, om å ta direkte kontakt med CTM Lyng, da vi gjennom dialog håper og tror vi at vi sammen kan løse de aller fleste utfordringer knyttet til den situasjonen verden er inne i.

 

Ta kontakt med din kontaktperson for ytterligere informasjon.

Se alle våre kontaktpersoner her >>


Ny lyskatalog!

CTM Lyng har lansert en lyskatalog med alt fra innen- og utendørsbelysning, for både bolig, industri og idrettsanlegg.

Bla i lyskatalogen >>

Se alle våre kataloger og brosjyrer her >>


Årets Verdiskaper 2021

Tirsdag 3. mai fikk CTM Lyng tildelt prisen som "Årets Verdiskaper" under Onninen Forum. Her kan du lese begrunnelsen...

"Det er en leverandør som har løftet oss gjennom fokus på miljø og bærekraft, men også sirkulærøkonomi. Eksempel på det kan være ukurante varer som de tar i retur, for så å hente ut komponenter som de bruker i andre produkter. Årets verdiskaper er en leverandør som leverer i henhold til våre verdier og arbeidsprinsipper. Kundekvalitet i alt de gjør. Åpen, ærlig, direkte, de viser vei, holder det de lover, og de tar ansvar. Årets verdiskaper er innovativ, kreativ og tør å utfordre en etablert bransje. Dette gjøres gjennom aktivt å lytte til montørene i bransjen, samtidig som de deler av sin kompetanse i sine egne kanaler. Årets Verdiskaper 2021 er CTM Lyng!"


unTouch™ berøringsfrie brytere

De berøringsfrie unTouch™-bryterne er et effektivt grep for å redusere smitte på arbeidsplassen.

Du trenger bare å vifte med hånda eller nærme deg bryteren for å slå på lyset eller åpne døren.

 

unTouch™ On/Off PH

De hygieniske, berøringsfrie UnTouch™ On/Off PH-bryterne, til for eksempel lysstyring, slås på med én enkel håndbevegelse, og av igjen ved neste bevegelse. Bryterne er designet med figurer som viser produktets funksjon.

 

unTouch™ Pulse PH

De berøringsfrie bryterne, som egner seg til eksempelvis dørautomatikk, heter UnTouch™ Pulse PH, og har utgang med potensialfri kontakt som normalt er åpen. De har et enkelt design med figurer som viser produktets funksjon.

 

Bevegelsessensor

Lyset kan også ha bevegelsessensor med innebygget timer, slik at det automatisk slås på når sensoren registrerer bevegelse, og skrus av etter en gitt tidsperiode. Alle kan dermed være trygge på at lyset slås av i rom som ikke er i bruk – én ting mindre å tenke på. Hvis noen kommer inn i rommet mens timeren går, begynner den innebygde klokka å telle på nytt. En bevegelsessensor er praktisk, komfortabelt og ikke minst økonomisk, da den også sparer strøm, i tillegg til å være et enkelt og godt smitteverntiltak.

 

Flere muligheter fra CTM Lyng AS

Den norske produsenten har også mange andre berøringsfrie produkter, som ulike bevegelsesfølere for automatisk/berøringsfri lysstyring i mindre arealer, med av/på-funksjon eller innebygget dimmer, samt forskjellige korridorreleer for automatisk/berøringsfri lysstyring i store, lange og høye arealer.

Les mer i denne brosjyren >>


Truet med flytting for å hindre nedleggelse av lokal skole

At 160 trønderske barn fortsatt får gangavstand til skolen sin, er mye takket være industribedriften CTM Lyng sitt engasjement for å snu de lokale politikerne.

- For å kunne sikre tilgangen på riktig kompetanse og arbeidskraft, er vi helt avhengige av et lokalsamfunn hvor barnefamilier ønsker å bo og har muligheten til å etablere seg.

Det sier Terje Lillemo, som er administrerende direktør i CTM Lyng AS. Bedriften valgte å ta opp kampen mot den varslede nedleggelsen av den barne- og ungdomsskolen.

- Kunne ført til masseflytting

Det var ved fremleggelsen av nytt budsjett for Indre Fosen kommune i Trøndelag, at flertallet av de lokale politikerne lå an til å stemme for nedlegging av Vanvikan barne- og ungdomsskole. Dette ville resultert i at om lag 160 elever hadde måttet pakke sekken og tatt fatt på en mye lengre skolevei.

Som en av bygdas største arbeidsgivere ropte industribedriften CTM Lyng AS varsko for at dette ville få dramatiske konsekvenser for det lokale næringslivet i kommunen.

- På sikt kunne en slik nedleggelse av skolen, ført til masseflytting fra bygda - noe som igjen hadde gitt mange av våre om lag 80 ansatte en lengre vei til jobb, sier Lillemo som samtidig legger til at en slik flytting ville skapt ringvirkninger hos en rekke lokale bedrifter, som CTM Lyng kjøper komponentene sine fra.

Kortreiste ansatte

Selv om CTM Lyng er noe så sjeldent som en norsk produsent av elektromateriell og smarthus-teknologi, opplever bedriften en stadig økende forventning om dokumentering av sitt miljøregnskap.

- For å i det hele tatt kunne melde seg på konkurransen om fremtidens byggeprosjekter, må vi kunne dokumentere vårt miljøavtrykk. Det er ikke mange år til de ansattes reisevei til jobb, faktisk blir en del av dette miljøregnskapet, sier Lillemo som hevder at en flytting hadde tvunget seg fram.

- Uten et godt skoletilbud i bygda, hadde vi blitt tvunget til å flytte fabrikken vår til en annen kommune, hvor tilgangen på riktig arbeidskraft er langsiktig god og hvor det hadde vært et større fokus på bolyst og tilrettelegging.

4 års fredningstid

I kommestyretmøtet torsdag 9. desember ble det klart at politikerne hadde snudd, og at man gikk inn for bevaring av skolen med en «fredningstid» på fire år.

- Selv om vi er svært tilfreds med at flertallet valgte å vektlegge bolyst og forutsigbarhet for vekst i næringslivet i kommunen, går 4 år veldig fort. Vi ser oss derfor på ingen måte ferdige med saken, avslutter Terje Lillemo

 

Last ned pressemeldingen her »

 


PRESSEBILDER:
REDDET: Barne- og ungdomsskolen i Vanvikan er foreløpig reddet fra nedleggelse.

 

GODT FORNØYD: Administrerende direktør i CTM Lyng AS, Terje Lillemo.

Skal revolusjonere markedet med sirkulærøkonomiske lyskilder

CTM Lyng har startet utviklingen av en serie LED lyskilder - designet for et langt liv med resirkulerte materialer.

Last ned pressemelding (NO) | Download Press Release (EN)

Under merkenavnet CircuLine™ har det norske selskapet satt seg mål om å utvikle en rekke produkter som både er produsert av resirkulerte materialer, og som kan gjenvinnes på nytt i et evig, sirkulærøkonomisk kretsløp. Først ut er lyskilder, nærmere bestemt LED downlights.

- Vi skal rett og slett sørge for at søppelet til folk kan plasseres i taket, og gi noe så viktig som lys, forteller administrerende direktør i CTM Lyng, Terje Lillemo som kan opplyse om at selskapet har levert inn en patentsøknad på det å produsere denne type produkter i resirkulert materiale.

Samtidig legger Lillemo til at også kvaliteten på produktene skal bli bedre enn det som finnes i dag, med langt bedre levetid.

- Selv om LED-kilden i seg selv kan skilte med lang levetid, ligger utfordringen i mange sammenhenger på LED-driveren. Derfor har vi satt i gang et utviklingsprosjekt som skal sikre at hele produktet får like lang levetid som er oppgitt for selve lyskilden.

 

Designet for sirkularitet

På grunn av økte strømpriser i industriland og økt bevissthet på bærekraft, er det forventet at den globale etterspørselen etter LED downlights vil eksplodere de neste årene. Men selv om et skifte fra glødepærer til LED i seg selv vil redusere strømforbruket betraktelig, er det ifølge Terje Lillemo et stort, uforløst potensiale i hvordan lyskildene blir produsert.

- De fleste lyskildene blir i dag produsert for å kastes i det øyeblikket de ikke virker lenger, og det passer ikke særlig godt inn i et bærekraftig tankesett.

Ifølge Lillemo er verden avhengig av aktører som tør å tenke nytt innenfor dette feltet, noe han mener CTM Lyng nå gjør.

- I dag består en downlight av bestanddeler som gjør at tiden det tar å demontere produktet, aldri vil kunne forsvare reparasjon. Med Circuline skal vi gjøre det enkelt å plukke produktene fra hverandre for å om mulig reparere det uten at det koster skjorta, eller resirkulere delene til bruk i nye produkter, som for eksempel nye lyskilder.

 

- Vi skal rett og slett sørge for at søppelet til folk kan plasseres i taket, og gi noe så viktig som lys, forteller administrerende direktør i CTM Lyng, Terje Lillemo.

 

Søker samarbeidspartnere

Selv om CTM Lyng ennå ikke har et ferdig produkt å vise til, har selskapet valgt å gå bredt ut med planene om å produsere sirkulærøkonomiske lyskilder i Norge.

- Mens CTM Lyng går i bresjen for å utvikle og produsere de nye lyskildene, er vi helt avhengige av samarbeidspartnere som kan levere resirkulerte komponenter til det ferdige produktet.

Terje Lillemo frir med det til produsenter og utviklingsmiljøer som vil være med å forsyne verden med elektromateriell - designet for et langt liv i bygg og boliger over hele verden.

- Jeg oppfordrer alle som føler seg kallet til å bidra til å realisere CircuLine™ om å ta kontakt. Vi trenger all hjelp vi kan få, for å gjøre sirkulærøkonomiske elektroprodukter til en realitet.

Last ned pressemelding (NO) | Download Press Release (EN)


For mer informasjon og kontakt:

Terje Lillemo
Adm. direktør i CTM Lyng AS
terje@ctmlyng.no
Tlf. 932 10 113

 


CTM Lyng blir en komplett leverandør innen belysning og lysstyring

Når lysleverandøren IPAS AS fusjoneres inn i CTM Lyng AS, blir CTM Lyng også en komplett aktør innen energieffektive belysningsløsninger.

Last ned pressemelding (PDF) »

CTM Lyng er for de fleste godt kjent for sine komfyrvakter, termostater, dimmere, bevegelsesfølere mv. Med gjengen fra IPAS med på laget, kan selskapet plusse på et bredt utvalg innen allmennbelysning for bolig, kontor, lager og haller til sitt sortiment.

Administrerende direktør, Terje Lillemo, forteller at fusjonen med IPAS vil gjøre det enklere for elektrikere og utbyggere å prosjektere, bestille og drifte kvalitetsriktige lysanlegg.

- Stadig flere aktører ser verdien av å forholde seg til så få leverandører som mulig. Da er det vår jobb å sikre at kvaliteten på hele leveransen er på topp. Det gjør vi nå ved å adoptere de som virkelig KAN lyskilder, sier Lillemo, som henviser til kompetansen og erfaringen som IPAS har opparbeidet, etter 20 år i bransjen.

 

Markedets beste systemgaranti

Selve fusjonen er først og fremst en restrukturering av to søsterselskaper, som kommer kundene til gode. Sammenslåingen er nemlig en del av industrikonsernet AddTech sin satsing i Norge.

Terje Lillemo peker på de økte kravene som stilles til dokumentasjon, kvalitet og levetid på de ulike produktene, som et av de viktigste argumentene for å slå sammen de to kompetansemiljøene på lys og styring.

- Vi er kjent for vår dimmerteknologi for alle dimbare lyskilder, mens IPAS har opparbeidet seg en unik kompetanse på energiøkonomisk belysning og prosjektering. Da er det naturlig at vi kommer med en systemgaranti som virkelig gjelder HELE løsningen med lys og styring, forteller Lillemo, som samtidig kommer med et lite stikk til bransjen.

- Mens andre konkurrerer om å være best på håndtering av reklamasjoner, er vårt mål å være den som er kjent for å ha MINST reklamasjoner på våre systemer.

 

Mål om å ta produksjonen ”hjem”

LYS OG STYRING: Med både styring og lyskilder, blir CTM Lyng en komplett belysningsleverandør.

Selv om fusjonen ikke vil føre til noen umiddelbare organisatoriske endringer, er Lillemo tydelig på at det er en overordnet målsetning om å ta mer av produksjonen hjem til Norge, også innebelysningsområdet.

- Det hadde ikke vært noe poeng å forene selskapene, om ikke bærekraft hadde vært inkludert i planene våre, sier han.

- Med den samme kompromissløse holdningen til kvalitet og montasjevennlighet som begge selskap er kjent for, vil dette være en fusjon som kommer både installatør, grossist, utbygger og forbruker til gode fra dag èn. Og vi har en del skikkelig spennende prosjekter til på gang som vi vil røpe senere, avslutter Lillemo.

Last ned pressemelding (PDF) »

 

 

For mer informasjon og kontakt:

Terje Lillemo
Adm. direktør i CTM Lyng AS
terje@ctmlyng.no
Tlf. 932 10 113

 


Helnorsk teknologisamarbeid skal erobre smarthusmarkedet!

To norske teknologiselskap går sammen om å gjøre millioner av produkter smarte.

Last ned pressemelding (PDF) »

Datek har i en årrekke utviklet og levert komplette smarthus-økosystemer som inkluderer backend, app, hub og forskjellige trådløse sensorer. Hub og sensorer kommuniserer ved hjelp av Zigbee, som er den mest brukte trådløse protokollen i dette segmentet. CTM Lyng og Datek inngår nå en samarbeidsavtale som vil gjøre CTM Lyng sin mTouch® Home produktlinje smarte med Zigbee protokollen.

 

Millioner av nye produkter

Datek skal bidra til oppgradering av hele CTM Lyngs trådløse produktportefølje med denne standarden, noe som betyr at millioner av nye Zigbee produkter vil produseres for det nordiske markedet i årene som kommer. Termostater, dimmere, komfyrvakter og automatisk vannstopp inngår i produktene som skal gjøres smarte. Utviklingsarbeidet er i gang, og allerede til høsten vil CTM Lyng tilby produktene til sine kunder.

- Vi har en strategi om å samarbeide med ledende leverandører som kan verdiøke tilbudet til kunder innen smarte hjem. CTM Lyng er en anerkjent produsent av høykvalitetsprodukter som nå blir tilgjengelige for smarthusløsninger basert på ZigBee, dette gagner både CTMs og Dateks kunder, samt markedet generelt sier administrerende direktør i Datek, Anders Westgaard.

 

Helnorsk samarbeid

Dette unike norske samarbeidet mellom to norske teknologibedrifter vil føre til styrket markedsposisjon for begge selskapene både sammen, og hver for seg. Samarbeidet betyr også at selskapenes løsninger og produkter til sammen vil utgjøre det mest komplette smarthussystemet som tilbys i markedet i dag, og hvor alt, både elektronikk og programvare, er utviklet i Norge. Med Datek sin smarthus løsning – Eva Smarthus vil man kunne styre alle Datek, CTM Lyng og andre Zigbee enheter. Produktene i Eva Smarthus serien er designet i samarbeid med Eker Design.

- At vi har valgt Datek som samarbeidspartner og ZigBee som teknologi i våre produkter, er et viktig signal om at vi har store ambisjoner i årene framover. Vi både håper og tror at norske forbrukere kommer til å bli opptatt av hvor lys- og varmestyringen faktisk kommer fra, forteller administrerende direktør i CTM Lyng, Terje Lillemo.

Last ned pressemelding (PDF) »