Med  nyheten  mTouch Energy får du lavterskel inngang til smart teknologi og strømsparing til alle.

mTouch® Energy er et avansert wattmeter som er designet for å gjøre energiovervåkning og styring enkelt og effektivt. Med mTouch® Energy kan du enkelt overvåke ditt strømforbruk, stille inn ønsket effekttariff og redusere energiforbruket ved å motta varsler når du nærmer deg ønsket tariff.

Gjennom kunnskap om «mitt/vårt» forbruk i boligen, på hytta eller i kontorlokalet, er det mye enklere å gjøre noe med forbruket Med mTouch Energy, plassert sentralt på kjøkkenet hjemme eller ved kaffemaskinen på kontoret, vil man svært enkelt kunne se hva som er status og historikk for forbruket. Dette vil gi mange et godt grunnlag til å tenke mere på hva man faktisk bruker strøm til og ikke minst bidra til at man får gjort noe med det «samtidige strømforbruket» som er noe av nøkkelen…

Enkel Kunnskap om strømforbruk

For de som har behov for eller ønske om å vite «hvordan man ligger an» ift planlagt eller normalt forbruk, får man på en svært enkel måte  kunnskap om strømforbruket til enhver tid, uten bruk av app eller behov for nettilgang, kun ved et raskt blikk på displayet. mTouch Energy har klare assosiasjoner til den gode gamle «fjæra», som var sin tids wattmeter, noe svært mange fortsatt har et nostalgisk forhold til.

mTouch Energy gir også mulighet for tilkobling av ulike laster (så som varme, bereder mv, via andre mTouch OP produkter), slik at man kan koble disse ut i kortere perioder, når samtidig forbruk er for høyt, for å unngå å måtte overskride valgt effektledd.

mTouch Energy blir tilgjengelig for alle i mars 2024.