Miljø

Slik tar vi ansvar for miljøet


 • Gjennom å gjøre teknologi, som uten spesial-kunnskap setter brukeren istand til å spare mye strøm, vann mv, tilgjengelig for alle
 • Ved å gjøre teknologi og  spareprodukter tilgjengelig for alle, bidrar vi til at flere bruker mindre penger på strøm, vann og reparasjoner av skader, slik at de kan bruke mer penger på mat.
 • Færre vil i hjemmet få problemer med astma og allergi og flere vil unngå dårligere helse som følge av ulykker i hjemmet, med våre produkter.
 • Gjennom likestilling og likebehandling av kjønnene, i alle deler av virksomheten, bidrar vi til å nå dette målet. Dette vil bli ytterligere forsterket i vår eksportsatsning og etablering i andre land.
 • Gjennom salg av  produkter som reduserer strømforbruket, sikrer vi at færre trenger mer energi og dermed at andelen «uren energi» holdes nede.
 • Med gode resultater, gode betingelser og godt arbeidsmiljø og tett og langsiktig samarbeid med lokalt næringsliv, bidrar vi til trygge og gode arbeidsplasser.
 • Vi ligger i front av utviklingen  i våre bransjer og driver teknologien fremover, gjennom innovasjon.
 • Vi gjør teknologi som tidligere kun var tilgjengelig for de med mye penger, tilgjengelig for alle.
 • Med vår gjennomgående strategi med lokal produksjon og utstrakt bruk av lokale og nære leverandører, bidrar vi til betydelig verdiskaping der vi er.
 • Med klare mål om å være miljøvennlige, effektive og konkurransedyktide i alt vi gjør, fra innkjøp, og produksjon, via logistikk, til kvalitet, service og reklamasjoner, bidrar hele selskapet i alle produktenes livsløp til ansvarlighet.
 • Vi bidrar med alt vi kan, gjennom å holde sterkt fokus på produkter som sparer strøm og vann, samt sikrer at folks hus og hjem ikke blir ødelagt.