Produktutvikling


Det å utvikle nye produkter, som tåler enhver sammenligning når det gjelder teknologi, design og brukervennlighet, som hver dag er i bruk og ofte står på veggen hjemme hos Ola og Kari, krever at man gjør en god jobb. Når alt i tillegg utvikles for egen regning og risiko, krever det at man også kjenner sitt marked og konkurrentene godt. Mange store selskaper velger oss som sin samarbeids- partner, når de har en idé eller ønsker modernisering av et eksisterende produkt. Dette er viktig for utviklingen av vår kompetanse, og er selve “koden” til vår stadige fremgang.

Produksjon