Enøk-logger

Komplett løsning for å logge antall påslag og total på-tid, over en periode.

El.nr.: 8003000

Komplett løsning for å logge antall påslag og total på-tid, over en periode.
Øverste display viser antall timer logget. Siffer bak komma angir 1/10 time (0,1=6min). Nederste viser antall påslag (puls).
Timer og påslag (puls) kan resettes med et kort trykk på respektive trykknapp.
Loggeren kobles i paralell med lasten som ønskes overvåket.

Tekniske data

Fysiske mål: 2-modul
Spenning: 230 VAC +10/-20 %

Privacy Preference Center