KD4DC

4 kanals led-strømovervåkning

El.nr.: 4150121

Overvåker strømforbruk for opptil 4 kanaler med lysdioder.
Gir ett signal til overvåkningsanlegg når strømforbruk går under grenseverdi.
Innstilt verdi kan justeres på HEX-velger (0-9,A-F) i 16 trinn (se tabell).
Maksimum strømforbruk på hver utgang er 2A.
Signal til overvåkning (PLS) er galvanisk adskilt fra lysdioder. Signalutgang (12) er strømforsynt fra overvåkningsanlegg (11,13)

Privacy Preference Center