KD4DC

4 kanals led-strømovervåkning

El.nr.: 4150121

Overvåker strømforbruk for opptil 4 kanaler med lysdioder.
Gir ett signal til overvåkningsanlegg når strømforbruk går under grenseverdi.
Innstilt verdi kan justeres på HEX-velger (0-9,A-F) i 16 trinn (se tabell).
Maksimum strømforbruk på hver utgang er 2A.
Signal til overvåkning (PLS) er galvanisk adskilt fra lysdioder. Signalutgang (12) er strømforsynt fra overvåkningsanlegg (11,13)

Tekniske data

Privacy Preference Center