MBD-SW PH

Bevegelsesføler, 12m, 100° x 90°, 2300VA 2P

El.nr.: 1418275

Bevegelsesføleren brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder og lignende.
Bevegelsesføleren slår automatisk av strøm/ lys i rommet når bevegelse ikke lenger detekteres og dermed reduseres strømforbruket.
MBD-S har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO. Innstilling AUTO slår på lyset ved bevegelse, og slukker etter forhåndsinnstilt/ ønsket tid etter siste detekterte bevegelse (justerbart fra 2 sek. -2 timer).

MBD-S kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende. MBD kan gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.

Tekniske data

Spenning: 230 VAC +10/ -20 %  Belastning: 2300 VA 2P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Dekn.grad: 360° Dekn.vinkel: H100° x V90° Dett.soner: 92
Gangtid: 2 sek – 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center