MTemp 1-polt

Prisgunstig prosjekttermostat, 16A/3600VA 1P

El.nr.: 5450341

MTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert.  Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur.
Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.

Dette er et utgått produkt

Tekniske data

Fysiske mål: Tilpasset RS 16-standard
Temp.effekt: 5-40°C
Spenning: 230VAC + 10/-20 %
Maks belastning: 3600VA 1P
Gangres.: Backup ca. 2 t.
Gulvføler: Egen klemme
Sikringsstr.: 16A
Monteringsdybde: 24 mm

Tilbehør og relaterte produkter

Privacy Preference Center