Produktutvikling


Det å utvikle nye produkter, som tåler enhver sammenligning når det gjelder teknologi, design og brukervennlighet, som hver dag er i bruk og ofte står på veggen hjemme hos Ola og Kari, krever at man gjør en god jobb. Når alt i tillegg utvikles for egen regning og risiko, krever det at man også kjenner sitt marked og konkurrentene godt. Mange store selskaper velger oss som sin samarbeids- partner, når de har en idé eller ønsker modernisering av et eksisterende produkt. Dette er viktig for utviklingen av vår kompetanse, og er selve “koden” til vår stadige fremgang.

  • Utviklingsavdelingen har siden 1988 utviklet elektronikk for elektrobransjen.
  • Vi har meget god kompetanse på releteknologi, varmestyring, termostater og dimmere.
  • Men også annen elektronikk som styringssystem, vannstopp og klimaloggere.
  • Vi utvikler fra ide til ferdig produkt med design av hardware og software. I tillegg har vi to industridesignere som kan bidra med illustrasjoner, kapsling og plastverktøy. Eventuelt 3D printing til prototyper.
  • Noen av våre referanser bl.a ELKO og Jets vacuumtoalett. Ikke minst våre egne produkter.
Produksjon